Imago

Naam project: Afstudeeropdracht – Imago
In opdracht van: Avans Hogeschool en Bugs Business
Doel: Een consumentenomgeving ontwikkelen waarin zij weer zelf verzekeringszaken gaan regelen en beheren.
Met wie: individueel project
Keywoords: concept ontwikkeling, prototyping, usability, user experience, doelgroep onderzoek

portfolio-blok-bugs

Opdracht

De verzekeringsbranche… in de ogen van de consument wordt deze branche als suf en saai gezien. Cosumenten stellen het regelen van verzekering gerelateerde zaken het liefst zo lang mogelijk uit. Echter leven we op dit moment in een maatschappij waarin consumenten het liefst zo veel mogelijk dingen zelf willen regelen. Ze gaan ook steeds meer gebruik maken van online diensten zoals die van de belastingdienst, energiemaatschappij en zorgverzekeraars.

Naast het gedrag van de consument zijn er ook veranderingen binnen verzekeringsbranche gaande. Je ziet dat tussenpersonen zich steeds meer gaan richten op de zakelijke markt in plaats van de consumetenmarkt. De klanten (volmacht kantoren) van Bugs Business willen graag meegaan met deze stroming door een consumentenportaal op te zetten. Dit portaal moet ervoor gaan zorgen dat het werk uit handen wordt genomen van de tussenpersoon en dat de consument weer zelf verzekeringszaken gaat regelen en beheren.

Maar de consument voelt zich weinig betrokken bij hun verzekaar, zeker wanneer zij aangesloten zijn via een tussenpersoon. Voor het consumentenportaal is het daarom belangrijk om de consument op een andere manier te betrekken bij de producten, met andere woorden er moet een beleving gecreëerd worden. Dit sluit ook aan bij het verlangen van de consument op dit moment. Uit een onderzoek van Motivaction is namelijk gebleken dat er onder de consumenten een toenemend verlangen naar ervaring, expressie en betovering is.

Concept

In opdracht van Bugs Business heb ik een interface en het gebruiksgemak voor het consumentenportaal ontwikkeld waarbij de focus ligt op het creëren van een user experience en een beleving voor de eindgebruiker.

Een video van het clickable prototype, gemaakt in InVision, met volledige uitwerking van het schadeformulier.